om mig

Färgexpert med lång erfarenhet!

Med en bakgrund på över 35 års erfarenhet i färg- och kemibranschen och en 4-årig teknisk utbildning i kemi, har jag en stor kunskap och lång erfarenhet inom färg.

33 år inom färgkoncernen AkzoNobel i Malmö, bland annat som utvecklingsingenjör, resande servicetekniker inom möbel- och träindustrin, färgkonsulent och som Nordisk Teknisk chef.

Jag har en lång och gedigen erfarenhet av tekniska frågor och reklamationer på fältet, inom färg- och måleri. 

Sedan 2018 driver jag ett eget konsultföretag i färgteknikbranschen, Mats Nilsson Färgteknik.  

KONSULTTJÄNSTER

  • Specialbesiktningar
  • Avancerade utredningar av ex. felaktiga ytbehandlingar
  • Professionell färgkonsultation


UTBILDNING TILL FÖRETAG

  • Utbildare i färglära, behörig våtrumsmålare i Måleribranschens Våtrumskontrolls regi
  • Arbetsledarutbildning, våtrumsmålning i MVKs regi.
  • Diplomkurs Färg och lack i Sveffs regi


EXPERTVITTNE

  • Expertvittne rörande färg- och ytbehandling
  • Lång erfarenhet av domstolsförhandlingar


FÖRELÄSNINGAR

  • Föreläsningar inom färg- och ytbehandlingar
  • Allmänna föreläsningar om ’Vad är färg’, ’Hur målar man’ och ’Varför målar man?’


uppdrag

Små och stora uppdrag

Sedan min start av företaget 2018 har jag haft möjligheten att få vara med på varierande uppdrag inom mitt fokus- och expertområde, nämligen färg.

Medlems- och utbildningspartners