UPPDRAG

Små och stora uppdrag

Sedan starten av mitt företag, 2018, har jag fått möjlighet att vara med på varierande uppdrag inom mitt fokus- och expertområde, nämligen färgexpertis.

KONSULTUPPDRAG

 • Konsultuppdrag Starka betong Lund, 2018.
 • Undervisare, Arbetsledarutbildning för Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), 2019 – 2022.
 • Föreläsare/ kursutbildare, Diplomkurs Färg och lack, Sveriges Färg och Lim Företagare (Sveff), 2019 – 2022.
 • Föreläsare/ kursledare Allmän Färgutbildning, Sveriges Färg och Lim Företagare, Sveff 2019-2022. 
 • Undervisare, Våtrumsutbildning för Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK), 2020 – 2022.
 • Medförfattare lärobok, Diplomkurs Färger och Lacker Sveff, 2021-2022.


UTLÅTANDEN

 • Fasad Östergatan Vellinge, 2019
 • Tekniskt utlåtande Brf Törnrosen Lidingö, 2020 
 • Ytbehandling Dragongatan Luleå 2020
 • Målad fasad, Sälen, på uppdrag av Teknos färg 2020
 • Takmålning Wieselgrensplatsen Göteborg 2021


BESIKTNINGAR


 • Målat staket Brf Parkstaden Häljarp 2019
 • Husfasad, Gyllevägen Trelleborg, 2019
 • Målad fasad Prästvägen Malmö 2019
 • Målade husfasader Västkusten till Jotun färg Göteborg 2019
 • Fabriksmålade fönster Bjerredsvägen, Båstad 2021
 • Fasad- och fönsterbesiktning, Kornvägen, Arlöv 2021. 
 • Besiktning våtrumsmålning, Beddinge 2022.
 • Husfasad, måleriarbete, Höllviken 2022.
 • Husfasad, villa i Båstad 2022.
 • Husfasad Hindås, besiktning och sakkunnigt utlåtande 2022.
 • Skola, besiktning av inomhusmålning, Uppsala 2022.
 • Fönsterbesiktning/ sakkunnighetsutlåtande, Upplandsgatan Stockholm, 2022.
 • Inomhusbesiktning, spacklade väggar, Solna 2022.
 • Besiktning fasader, bostadsrättsförening, Älvängen 2022.


ÖVRIGA UPPDRAG

 • Besiktning/ förberedande för tingsrättsförhandling Munkedal Uddevalla, 2019
 • Besiktning/ förberedande inför tingsrättsförhandling Höllviksstrandsvägen Höllviken, 2020
 • Förberedande för tingsrättsförhandling fönstermålning Båstad, 2021


REFERENSBILDER

Ytterdörr bostadshus

Ytterdörr tillverkad i Masonite, klart olämplig utomhus. Troligtvis målad med någon typ av akrylat färg. Det saknas dessutom grundfärg. Underlaget kan betraktas som ej målningsbart.

REFERENSBILDER 

Fönsterprojekt Båstad

Projekt med fabriksmålade fönster i Båstad där färgen uppvisar dålig vidhäftning partiellt vid lätt mekanisk påverkan (fönsterputsning, stängda/öppna fönster etc.)

Vid besiktning gjordes ett antal gitterritsar där det kunde konstateras att färgen i stort har god vidhäftning till underlaget. På vissa ställen verkar färgskiktet dock dålig vidhäftning. Det gjordes en skikttjockleksmätning på dessa ställen och kunde då konstateras att det övre färgskiktet klart understeg färgfabrikantens rekommendation. Slutsatsen blev att fönstertillverkaren slarvat med appliceringen på vissa ställen och det tunna skiktet medför att färgfilmer är känslig för mekanisk påverkan.

REFERENSBILDER

Mikroorganismer i trä

Fönster som saknar grundfärg i undersidan av stolpen, Fukt tränger in och orsakar röta. Dessutom är den stående stolpen lagad med en skarv som också saknar grundfärg. Klart olämplig lagning.

referensbilder

Felaktig toppfärg

Olämplig val av toppfärg. Troligtvis alkyd applicerad över en akrylatfärg där alkyden över tiden blir för hård jämfört med den underliggande akrylaten.

REFERENSOBJEKT

Avflagning

Fasad tidigare målad med linoljefärg och ommålad med vit linoljefärg. Den vita linoljefärgen innehåller troligtvis för hög halt zink varför färgen har blivit spröd, Avflagningen sker spontant över i stort sätt hela fasaden. Avflagningen är värst i söder- och västerläge.

UTBILDNING

Diplomkurs, Färg- och lack

En sexdagars utbildning för den som vill djupdyka in i färgens värld. Särskilt lämpade är formulerare av färg eller lack och R&D-personal inom färgbranschen. Deltagarna ska efter utbildningen känna sig bekväma med att hantera avancerade frågor som berör färg.

Färg är tekniskt sätt en komplicerad kemisk produkt. För att förstå reklamationer och färgproblem är det viktigt att ha god kunskap om färgens minsta beståndsdelar och hur de interagerar i ett makroperspektiv. Denna utbildning följer därför en logisk ordning där kursen börjar med att förklara färgens uppbyggnad och tillverkning, till att vidare djupdyka i analyser och kvalitetsgranskning. Fortsättningsvis diskuteras appliceringsmetoder, olika underlag samt reklamationshantering. Kursen avslutas sedan med en heldag om regulatoriska nödvändigheter såsom CLP:s uppbyggnad och innehåll, kemikalielagstiftningar om avfallshantering och transport samt en problematisering om tredjepartscertifiering. Utbildningen innefattar grupparbeten såväl som tre stycken olika tentamens.

Kontakta mig för konsultation, utbildningsförfrågan och få svar på dina färgfrågor!

Mats Nilsson
Telefon: 0727-30 10 70
Email: matsfargteknik@gmail.com

Godkänd för F-skatt.